la ACC José Martí también se adhiere a la defensa del hermano pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana

Tomado del blog Casal d’ALBA

#VenezuelaSeRespeta #GolpistasFuera #YanquisHandsOffVenezuela

Declaració de solidaritat amb la República Bolivariana de Veneçuela

Front el darrer intent desestabilitzador per par de la Organització dels Estats Americans el passat 28 de març, les persones i organitzacions sota signants, volem denunciar els continus atacs que pateix el poble de Veneçuela i el seu govern, legítimament escollit, per part de la comunitat internacional.

Les ingerències internacionals per part de tercers països vulneren clarament el Dret Internacional i la convivència pacifica, motiu pel qual han de cessar el més aviat possible. Fem una crida per tant al compliment de la Carta de Nacions Unides per que la solidaritat i la pau entre els estats sigui el valor que prevalgui en les seves relacions.

Des de Catalunya, reiterem el nostre suport al Govern de la República Bolivariana de Veneçuela i al President Nicolas Maduro en el seu intent per restablir el diàleg amb la oposició nacional. 

Resultado de imagen de venezuela se respeta

Declaración de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela

Frente el último intento desestabilizador por par de la Organización de los Estados Americanos el pasado 28 de marzo, las personas y organizaciones abajo firmantes, queremos denunciar los continuos ataques que sufre el pueblo de Venezuela y su gobierno, legítimamente elegido, por parte de la comunidad internacional.

Las injerencias internacionales por parte de terceros países vulneran claramente el Derecho Internacional y la convivencia pacífica, por lo que deben cesar lo antes posible. Llamamos por tanto el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas para que la solidaridad y la paz entre los estados sea el valor que prevalezca en sus relaciones.

Desde Cataluña, reiteramos nuestro apoyo al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al Presidente Nicolás Maduro en su intento por restablecer el diálogo con la oposición nacional.

A %d blogueros les gusta esto: